Serat Candrarini (Sinom) Aksara Jawa

Serat Candrarini
pupuh 1 Sinom, Pigeaud, 1953, #1392
Sekedar sebagai bahan bacaan dengan tulisan aksara jawa, tatatulis ejaan Sriwedari.

¥;1;
k=agVgit s]int,
ai=$urk/tngri,
8kubuwnpi=sz,
mzunWsitni=[a sÒ`i,
ai=k=cini[᯻t=ari,
xsPtit=glPi=pitu,
jumfilki/wuln\
k=ne[mBs=k[l=w/si,
miy/skN{tsSi=k=sbF
n[r nF`.

¥;2;
li/ri=k=wiyta/j,
auj/auge/ri=p[w sÒ`i,
k=winyuh[fnV᯻km,
[yog-zupk[r=diri,
mvJe/nihm/fi[wni,
wiwif[gonFrumMrum\
aumrhzfuw/n,
wi[nꦽoai=nymmnis\
m[zsQiyai=[rh
cu[mo[nD=oai=k/s.

¥;3;
awitJen_zi=w[nof-,
peg[tFnVpl᯻kmi,
nisQni/kf/mnNir,
wig/[fnNirfumfi,
smilnMzu[nTki,
k=bd/su᯻btnipun\
pu=gelKselnCipT,
m/msgu=zi=p[w sÒ`i,
m/sufiywiffni= pl᯻km.

…bersambung….
retype  aksara jawa by IQRA Hanacaraka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *