Udan (dongeng CF. Winter 1889)

Udan (dongeng CF. Winter 1889)

Dongeng tentang hujan yang semula dianggap musibah, ternyata kemudian justru membawa berkah.

Í;4;aufn\ Î
?ansufg/sijimulihskai= ps/ nu=g= jrn¿aklu=k}gaisi auw=a[kh. ai=nliksemnaufnFexs¿ k-aisuf
g/znTikLebus¿s/tbzetM|ri=muri=.[f[npnujumulihskai=prn¿tek gu sTiAlLh anurunN[kaufn¿, lku[n
anuliteknHi=alsPet_,sufg/k[gtHnFeX=[bglZd=ai=fln¿azqu=zi bedil¿bvJ|/fiau[nkH[k. anzi=[aob[tTteX[sFni=aufn¿ffibedi[lL[aormuni.sufg/tumulia=geb]gJr [nN.selmetBisa[zovCtTi[bgl¿,


Ana sudagar siji mulih saka ing pasar nunggang jaran, akalung krega isi uang akèh. Ing nalika samana udan deres, Kyai sudagar nganti kalebus, sarta banget muring-muring. Déné panuju mulih saka ing paran, teka Gusti Allah anurunaké udan. Lakuné anuli tekan ing alas peteng, sudagar kagèt andeleng bégal ngadhang ing dalan, angathungi bedhil, banjur diunèkaké. Ananging obaté teles déning udan, dadi bedhilé ora muni. Sudagar tumuli anggebrag jarané.
Selamet bisa angoncati bégal.
?bx=auwisÓ|w/skai=beby,acelqu,akuaiki[w=ogem¿bÓ|=,[f[nmuri=muri=am/g [kofnNn¿s/tfexsSi=auf[nHor fkH=gepPitulu=zi=AlLhmr=aku.aup
mmauter=z,bedilLi=[bglHmesQi muni,zennNiaku,[aorwuru=mti, s/tan[kBo[jokuazxpHxp¿au
lihkutnPweks¿,aufnSi=fkGrunFelLi,k=mitulu=ziaumu/lnF/[bkÑ|.

Bareng uwis luwar saka ing bebaya, acalathu, aku iki wong gemblung, déné muring-muring amarga kodanan, sarta deresing udan ora dakanggep pitulunging Allah marang aku. Upama mau
teranga, bedhiling bégal amasthi muni, ngenani aku, ora wurung mati, sarta anak bojoku angarep-arep, ulihku tanpa wekas. Udan sing dakgarundeli, kang mitulungi umur lan darbèkku.
?aelifFi=[fo[z=m=[k[n, snjnMnu=sginvJ/bilaiautw
ksusha[nFni= gusTialLh, ke/s[nmu=amurihbeci[kK.

Eliding dongèng mangkéné, sanajan manungsa ginanjar bilai utawa kasusahan déning Gusti Allah, karsané mung amurih beciké.
Iki Dongèng Isi Wêwulang Bêcik Tinurun saka ing têmbung Walônda Dening Tuwan Karêle Phrèdêrik Wintêr, juru basa ing nagara Surakarta. Kaêcap ing kantor pangêcapan guphrêmèn ing
nagara Batawi Ing tahun 1889.
————————————————————-
fiketikMlihmwiakSrjw[fni=; suafi[jogJ
ꦈꦟ꧀ꦝꦸꦃꦥ꦳ꦺꦂꦰꦶPDF Udan (dongeng C.F. Winter)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *