Tag Archives: Mangkunegara IV

Serat Wedhatama – Pangkur – Aksara Jawa – Mangkunegara

Serat Wedhatama
KGPAA  Mangkunegara IV

mingkar-mingkuring angkara | akarana karenan mardi siwi | sinawung resmining kidung | sinuba sinukarta |
mrih kretarta pakartining ngèlmu luhung | kang tumrap nèng tanah Jawa | agama ageming aji ||

¥;1;
mi=k/mi=ku/ri=a=kr,
akrnkxnnM/fisiwi,
sinwu=xsMini=kifu=,
sinubsinuk/t,
m]ihk}t/tpk/tini= [zlM|luau=,
k=tum][pN=tnhjw,
agmagemMi=aji.

¥;2;
jineje/[n=[wdtm,
m]ihtnKemBkkemB_zi=pmB|fi,
[m=oknf-nÒ|wpikun\
[ynTnMiknirs,
yekTisepiasepli/sephsmun\
sm=s[npkumPulLn\
[govkGvuk\zLili=semMi.

…bersambung….
retype aksara jawa by IQRA Hanacaraka

Selengkapnya terdiri dari 4 pupuh yaitu : PANGKUR, SINOM, PUCUNG dan GAMBUH. Kami menyediakan bukunya (aksara jawa dengan disertai latin) sekitar 56 halaman.  Harga 20 ribu. Pemesanan bisa WA/SMS ke 08156747351