Tag Archives: Peribahasa Jawa

Paribasan Jawa dengan terjemah aksara kawi

Paribasan dengan terjemah Indonesia aksara kawi

꧎a[botTelkK[roank¿
Abot telak karo anak,
mu=z}mB|gPz[nN[d[w,[aorz}mB|gHn[kK.
mung ngrembug pangané dhéwé, ora ngrembug anaké.

꧋ꦲꦚ ꦩꦼꦩꦼꦤ꧀ꦠꦶꦁꦏꦤ꧀ ꦢꦶꦫꦶ ꦱꦼꦤ꧀ꦢꦶꦫꦶ꧉
Hanya mementingkan diri sendiri.

?a[folLezkribusi[kK,
Adol lenga kari busiké,
zefumHpapaw[kK[d[wmlh[aor [komnNn¿,
ngedum apa-apa awaké dhéwé malah ora komanan.

꧋ꦱꦼꦤꦁ ꦧꦼꦧꦂꦒꦶ꧈ ꦠꦥꦶ ꦭꦸꦥꦧꦒꦶꦪꦤ꧀ ꦢꦶꦫꦶ ꦱꦼꦤ꧀ꦢꦶꦫꦶ꧉
Senang berbagi, tapi lupa bagian diri sendiri.

?ad=ad=[t[t[sS [amB|n\
Adhang-adhang tètèsé embun.
avJgkH[kbr=mu=s[kHo[lh[ao [lh[a.
njagakaké barang mung sak olèh-olèhé.

꧋ꦩꦼꦁꦲꦫꦥ꧀ꦏꦤ꧀ ꦱꦼꦏꦼꦢꦤꦾꦂ ꦱꦗ꧉
Mengharap sekedarnya saja.

?afig=,afigu=,afigun.
Adigang, adigung, adiguna.
zenFelL[k kkuwtT[nN,kluau/r[nN lnKpinTe/r[nN.
Ngendelaké kakuwatané, kaluhurané lan kapinterané

꧋ꦩꦼꦤ꧀ꦠꦁꦩꦼꦤ꧀ꦠꦝ꧉
Mentang-mentang.

?aji[go[d=ogri=.
Aji godhong garing.
wi[sHoranaji[n,a[s/obzet¿,
wis ora ana ajiné, asor banget

꧋ꦲꦶꦤ ꦢꦶꦤ꧉
Hina dina.

?anctu/mu=ku/,
Ana catur mungkur.
[aor m}fuli gunemMi= liyn¿,
Ora mreduli guneming liyan.

꧋ꦩꦼꦁꦲꦶꦤ꧀ꦢꦫꦶ ꦧꦼꦒꦸꦂꦤ꧀ꦗꦶꦁ꧉
Mengindari bergunjing.

?anfaul[tT[aoranbegJ[n,
Ana daulaté ora ana begjané,
axpNemukbegJn¿ni=[aorsif.
arep nemu kabegjan, ning ora sida.

꧋ꦥꦸꦚ ꦥꦼꦭꦸꦮꦁ꧈ ꦠꦥꦶ ꦠꦏ꧀ ꦢꦶꦩꦤ꧀ꦥ꦳ ꦄꦠ꧀ꦏꦤ꧀꧉
Punya peluang, tapi tak dimanfaatkan.

?angulansemut¿
Ana gula ana semut,
a=ge/ank[mlikKn¿mesQia[kh[w=osi= pdtek.
angger ana kamélikan, mesthi akèh wong sing padha teka.

꧋ꦄꦢ ꦱꦸꦩ꧀ꦧꦼꦫ꧀ ꦉꦗꦼꦏꦶ ꦩꦏ ꦧꦚꦏ꧀ ꦪꦁ ꦩꦼꦤ꧀ꦢꦠꦔꦶ꧉
Ada sumber rejeki maka banyak yang mendatangi.

ꦱꦭꦩ꧀ ꦄꦏ꧀ꦰꦫ ꦗꦮ
Iqra Hanacaraka

Paribasan Aksara Jawa A

Paribasan atau peribahasa bahasa Jawa dengan tulisan aksara jawa
1 ; ankHnkKnTimun¿
2 ; anFkatwnWisy
3 ; anFkaintnW`inHupy

1 . Anak-anakan timun = wong kang ngepek bojo anake pupon
2 . Andaka atawan wisaya = wong kang kena prakara banjur minggat amarga duwe pangira bakal kalah prakarane
3 . Andaka ina tan wrin upaya = wong kang didakwa nyolong nanging ora ngaku, wasana kajibah nggoleki barang kang ilang

Continue reading Paribasan Aksara Jawa A