Tag Archives: Sanggar iqra hanacaraka

Buku Ringkasan Aksara Jawa Lengkap

Buku Ringkasan Aksara Jawa

Buku Aksara Jawa ini memuat kelengkapan aksara lengkap dalam 3 versi:

  1. versi Aksara jawa Modern dengan urutan “hanacaraka”
  2.  versi Aksara Jawa untuk alih aksara Kawi (Jawa Kuno) dengan urutan “kaganga”
  3.  versi Aksara Jawa Kuno / Kawi dengan urutan “kaganga”
Buku Ringkasan Aksara Jawa

ada 27 halaman, harga 10rb (belum ongkir dari Jogja).

Baca juga:

Postingan buku ini di Facebook

Buku ini kami pajang juga di Tokopedia
Lapak Sanggar Iqra Hanacaraka

Buku IQRA Hanacaraka

Lapak Sanggar Iqra HanacarakaBuku IQRA Hanacaraka

Buku IQRA Hanacaraka jangkep jilid 1 – 5.
(Buku praktis sinau maca lan nulis aksara jawa, cocog kanggé laré-laré sekolah)
Tamat jilid 1: laré apal hanacaraka.
Tamat jilid 2: laré apal sandhangan swara.
Tamat jilid 3: lare apal sandhangan wyanjana.
Tamat jilid 4: laré apal pasangan.
Tamat jilid 5: laré apal aksara murda, swara, rekan lan angka.
Sajilid = 5 ewu
Sapaket (isi jilid 1-5) = 5 x 5 ewu = 25 rb
Dèrèng kalebet ongkir saking Jogja. Kanggé ningali ongkir, kula betah data kodepos/desa/kelurahan/kecamatan.
Ingkang badhe pesen, saged lumantar WA 08156 7473 51.
Pambayaran lumantar transfer BRI, Mandiri, BCA, utawi CIMB Niaga.
Maturnuwun.
Mugi lumantar buku punika saged ngirangi angka ‘wuta aksara jawa’, paling boten laré-laré wanuh aksara tilaranipun leluhur.
Salam aksara jawa.

Buku Iqra Hanacaraka jilid 1-5
Silakan baca juga:
Buku ini juga kami pajang di Tokopedia

Lapak Sanggar Iqra Hanacaraka