Tag Archives: Wacan

Paribasan Aksara Jawa A

Paribasan atau peribahasa bahasa Jawa dengan tulisan aksara jawa
1 ; ankHnkKnTimun¿
2 ; anFkatwnWisy
3 ; anFkaintnW`inHupy

1 . Anak-anakan timun = wong kang ngepek bojo anake pupon
2 . Andaka atawan wisaya = wong kang kena prakara banjur minggat amarga duwe pangira bakal kalah prakarane
3 . Andaka ina tan wrin upaya = wong kang didakwa nyolong nanging ora ngaku, wasana kajibah nggoleki barang kang ilang

Continue reading Paribasan Aksara Jawa A